Spirulina

Modro-zelena je alga prirodnih pigmenata – klorofila (zelen), fikocianina (modar) i karotenoida (narandžast) koji na sebe vežu velik dio Sunčeve energije.  Sportašima daje bogate rezerve energije, krijepi ljude s problemima probave, apsorpcije i eliminacije, pomaže pri povišenom šećeru, stresu i depresiji, poboljšava jasnoću uma...

 

Potražite spirulina shake u našem restoranu.

Tags: