Vegehop restoran je posvojio čaplju dangubu

U srpnju 2010. Vegehop je posvojio jednu od rijetkih i ugroženih ptica koje se još mogu naći u parku prirode Kopački rit pokraj Osijeka. Riječ je o čaplji dangubi koja se izlegla u svibnju 2008. kada je i prstenovana brojem 249.

 

Restoran je dobio i tu čast da joj nadjene ime te se čaplja od sada zove Narayanica. Ekološka i ornitološka društva diljem svijeta koja uoče Narayanicu dojavljuju našem  parku prirode Kopački rit, koji će isto tako obavještavati Vegehop o njezinim kretanjima. U pripremi su i nova ulaganja u projekte zaštite rijetkih i ugroženih vrsta.  

 

Tags: