Riječ voditelja restorana

Dan obitelji

Obitelj može biti uža, šira, pa još šira i najšira. Najšira je u dimenziji da svi pripadamo istoj majci - majci zemlji. Tu se podrazumijeva ne samo obitelj unutar ljudskog roda, već svih zemljana uključujući biljke i životinje koje s mikroorganizmima održavaju balans na planetu.  

Majčin dan

Majčin dan treba posvetiti i majkama čiji glas se ne čuje a čija je majčinska ljubav okarakterizirana kao nešto nevažno i neistinito, to je ljubav životinja prema njihovim mladima.

 

 

Dan Sunca

Sunce. Zvijezda udaljena od planeta Zemlje 149 600 000 km ili jednu astronomsku jedinicu, što svjetlost prijeđe za 8 minuta i 19 sekundi. To znači da kada Sunce kihne mi tek nakon 8 minuta možemo reći - nazdravlje.